پچ کرد

پچ کورد وسیله ای است که تشکیل شده از کابل شبکه در مدلهای مختلف UTP-STP با تکنولوژی های متفاوت انتقال داده CAT5e-CAT6-CAT6A-CAT7 توسط دو سرسوکت در ابتدا و انتها جهت انتقال داده ها از نودهای شبکه (کیستون) به پچ پنل - هاب سوئیچ و یا روتر.

جهت اینکه شبکه ای یکپارچه و بدون مشکل داشته باشیم حتماً از پچ کوردهای اوریجنال و جنس خوب استفاده کنیم که تمام مس بوده و دارای استاندارد خاص میباشند.

پچ کرد

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
UC-CRD5e-02 پچ کورد یونیکام 60 سانتی cat5e UTP

UC-CRD5e-02 پچ کورد یونیکام 60 سانتی cat5e UTP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat5e UTP

UC-CRD5e-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat5e UTP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat5e UTP

UC-CRD5e-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat5e UTP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat5e UTP

UC-CRD5e-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat5e UTP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat5e STP

UC-CRD5e-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat5e STP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat5e STP

UC-CRD5e-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat5e STP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD5e-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat5e STP

UC-CRD5e-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat5e STP

0 تومان
Enhanced Category 5 Patch Cord (UC-CRD5e)   Features - Molded Stranded Patch Cord -...
UC-CRD6-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat6 UTP

UC-CRD6-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat6 UTP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat6 UTP

UC-CRD6-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat6 UTP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat6 UTP

UC-CRD6-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat6 UTP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat6 STP

UC-CRD6-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat6 STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat6 STP

UC-CRD6-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat6 STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat6 STP

UC-CRD6-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat6 STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6A-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat6a UTP

UC-CRD6A-03 پچ کورد یونیکام 93سانتی cat6a UTP

0 تومان
Category 6A Patch Cord (UC-CRD6A) Features - Category 6A - 1.2 Gbps ATM - 4/16 Mbps To...
UC-CRD6A-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat6a UTP

UC-CRD6A-07 پچ کورد یونیکام 214سانتی cat6a UTP

0 تومان
Category 6A Patch Cord (UC-CRD6A) Features - Category 6A - 1.2 Gbps ATM - 4/16 Mbps To...
UC-CRD6A-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat6a UTP

UC-CRD6A-15 پچ کورد یونیکام 5متری cat6a UTP

0 تومان
Category 6A Patch Cord (UC-CRD6A) Features - Category 6A - 1.2 Gbps ATM - 4/16 Mbps To...
UC-CRD6A-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat6a STP

UC-CRD6A-S-02 پچ کورد شیلددار یونیکام 60سانتی cat6a STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6A-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat6a STP

UC-CRD6A-S-03 پچ کورد شیلددار یونیکام 93سانتی cat6a STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6A-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat6a STP

UC-CRD6A-S-07 پچ کورد شیلددار یونیکام 214سانتی cat6a STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
UC-CRD6A-S-15 پچ کورد شیلددار یونیکام 5متری cat6a STP

UC-CRD6A-S-15 پچ کورد شیلددار یونیکام 5متری cat6a STP

0 تومان
Category 6 Patch Cord (UC-CRD6) Features - Molded UTP Stranded Patch Cord - Meets EIA/T...
Live Help